Björn Sahlberg.se

---

Copyright

Om inget annat anges är samtliga bilder på hemsidan © Björn Sahlberg. Du får använda enstaka av dem i digital form för icke-kommersiellt bruk om copyright-innehavaren (jag) anges tillsammans med länk till källan. Tack!

If nothing else is stated all images on this homepage are © Björn Sahlberg. You may use occasional ones in a digital form for non-commercal use as long as the copyright holder (me) and trackback are supplied. Thank you!

100915 (u)

---

© Björn Sahlberg 1998-2017    bjorn@sahlberg.se